Disclaimer

Contactgegevens:

Shimano Europe Fishing Holding B.V.
Industrieweg 24
8071 CT Nunspeet

Tel.nr.:+31-341-272233
Fax.nr. +31-341-272290
Email: pku@shimano-eu.com

Kamer van Koophandel (KvK) nr.:
8021802

BTW nr.: NL0099.13.002 B01

Inhoudelijke aansprakelijkheid

De inhoud van onze sites is met de grootste zorgvuldigheid aangemaakt. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen we echter niet aansprakelijk worden gesteld. Aan sommeringen tot het verwijderen of blokkeren van het gebruik van informatie naar algemeen geldend recht wordt uiteraard gehoor gegeven. Een dusdanige aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip dat we in kennis zijn gesteld over een concrete inbreuk op het recht. Wanneer zulke inbreuken op het recht bij ons bekend zijn, zullen we deze inhouden direct verwijderen.

Merkteken

In zover niet anders staat aangegeven, zijn alle op deze website gebruikte merken volgens het handelsmerkrecht beschermd. Dit geldt vooral voor bedrijfslogo’s en handelsmerken.

Aansprakelijkheid voor links

Ons aanbod bevat links tot externe websites, waarvan de inhouden buiten onze invloedsfeer vallen. Daarom kunnen we voor deze vreemde inhouden niet aansprakelijk worden gesteld. Voor de inhoud van de link is steeds de betreffende aanbieder of beheerder van de site verantwoordelijk. De links zijn op het moment dat de link tot stand kwam op mogelijke onwettigheid onderzocht. Inhouden die indruisen tegen het recht waren op het moment dat de link tot stand werd gebracht ons niet bekend. Een voortdurende controle van de inhoud van links valt echter zonder concrete indicatie van een overtreding niet van ons te eisen. Bij bekend worden van overtredingen zullen we zulke links direct verwijderen.

Auteursrecht

De door de webbeheerder opgestelde inhouden en teksten op deze pagina’s vallen onder het Duitse auteursrecht. De vermenigvuldiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van benutting die de grenzen van het auteursrecht overschrijden, behoeven een schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker. Downloads en kopieën van deze site zijn alleen voor privé-gebruik en niet voor commerciële doeleinden toegestaan. In zover de inhouden op deze site niet door de beheerder zijn opgesteld, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. Vooral zullen de inhouden afkomstig van derden met naam en toenaam van deze derden op onze site verschijnen. Merkt u desondanks een overtreding van het auteursrecht op, dan verzoeken we u ons hierop te attenderen. Bij het bekend worden van wetsovertredingen zullen we dergelijke inhouden direct verwijderen.

Privacy

Het benutten van onze website is in de regel zonder opgave van persoonlijke, privacygevoelige gegevens mogelijk. In zover op onze websites persoonlijke gegevens  (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden gevraagd, gebeurt dit zoveel mogelijk op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming aan derden doorgegeven.

We wijzen erop dat de datatransmissie op het internet (bijvoorbeeld bij de communicatie per e-mail) gaten in de beveiliging met zich mee kan brengen. Een volledige bescherming van de gegevens tegen gebruik ervan door derden is onmogelijk.

Wij waarschuwen derden voor het misbruiken van de contactdata die in het kader van de plicht tot het openbaar maken van het impressum worden gepubliceerd, voor uitdrukkelijk niet aangevraagde reclame en informatiemateriaal. De beheerders van de sites nemen zich uitdrukkelijk voor juridische stappen te zetten in het geval van ongewenste toezending van reclame, in de vorm van bijvoorbeeld spam-mails.

Google Analytics/ Cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt zgn. “Cookies”, tekstbestanden, die op uw computer worden opgeslagen en die het mogelijk maken uw gebruik van de website te analyseren. De door de cookie tot stand gebrachte informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt getransporteerd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te analyseren, om voor de beheerders van websites rapporten samen te stellen over activiteiten op de website, en om nog meer diensten te leveren die samenhangen met het gebruik van websites en het internet. Ook zal Google deze informatie mogelijkerwijs aan derden doorgeven, in zover dat wettelijk is toegestaan of in zover derden deze gegevens in opdracht van Google bewerken. Google zal zeker niet uw IP-adres met andere gegevens  binnen Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van de cookies door een passende instelling van uw browser software verhinderen; we wijzen u er echter op dat u in dit gegeven geval niet alle functies van deze website in volle omvang zult kunnen benutten. Door het gebruik van deze website geeft u aan in te stemmen met de verwerking van de door u verstrekte gegevens door Google op de zojuist beschreven wijze, met het zoëven beschreven doel.

Aanwijzingen voor bescherming van persoonlijke gegevens in het kader van Social plugins (“Plugins”)/ links op facebook en youtube.

Voor onze activiteiten op het internet maken we gebruik van Social Plugins (“Plugins”) van de sociale netwerken Facebook en Youtube. Bij elke oproep van een website van onze internetonderneming die van zo’n plugin voorzien is, brengt de plugin teweeg dat de door hem gebruikte browser het optische beeld van de plugins van de server haalt en vormgeeft. Daarbij wordt aan de server meegedeeld welke bepaalde websites van onze internetonderneming u juist bezoekt, ook worden verdere gegevens zoals uw IP-adres naar ons toegezonden.

Door de activering van de plugins krijgen de bovengenoemde sociale netwerken de informatie dat ze de sites die behoren tot onze internetactiviteiten hebben opgeroepen. Bent u ingelogd bij één van de bovengenoemde sociale netwerken, dan kunnen deze uw bezoek  aan uw account koppelen. Als u interactie hebt met de plugins, bijvoorbeeld door het op de “Vind ik leuk”-knop drukken bij Facebook of een commentaar schrijven, dan zal de erbij behorende informatie van uw browser direct aan Facebook worden doorgegeven en daar worden opgeslagen. Mocht u geen lid zijn van Facebook, dan bestaat na het aanklikken van de verwijzing naar Facebook de mogelijkheid dat Facebook uw IP-adres ophaalt en opslaat.

Doel en omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en gebruik van de gegevens door Facebook, alsook het hieromtrent geldende recht en de instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privé-sfeer, kunt u ontlenen aan de richtlijnen voor bescherming van persoonlijke gegevens  van Facebook.

Als u lid bent van een van de bovengenoemde sociale netwerken en u niet wilt dat zij via onze activiteiten op het internet gegevens over u verzamelen en verbinden met data van andere leden, moet u voordat u een van onze internetactiviteiten bezoekt onze social plugins aanklikken om u bij deze af te melden.

Ook is het mogelijk Facebook-social plugins met toevoegingen voor uw browser te blokkeren.

Dit webimpressum geldt ook voor Facebook en Youtube .

Copyright 2014 Shimano. Alle rechten onder voorbehoud.  

Reacties gesloten